Home > Religion Articles > Hanuman ji ki Aarti - "Aarti Keejai Hanuman Lalla .....

Hanuman ji ki Aarti - "Aarti Keejai Hanuman Lalla Ki"

 
 
 


Aarti Keejai Hanuman Lalla Ki, Dushtdalan Raghunath Kala Ki |

Jake bal se girivar Kanpai, Rogdosh Bhaye nikat na Janke |


Anjani putra maha baldahi, Santan ke prabhu sada sahai |

De veera Raghunath pathaye, Lanka jari Siya sudhi laye |


Lanka so kot samudra si khai. Jat Pavansut var na lai |

Lanka jari asur sab mare, Siyaramji ke kaaj sanvare |


Lakshman murchit pare dharni pai, Aani Sanjivan pran uvare |

Paithi patal tori yamkare, Ahiravan ke bhuja ukhare |


Bhahe bhuja sub asurdal mare, Dahine bhuja santjan tare |

Sur nar munijan aarti utare, Jai Jai Jai Hanumanji uchare |


Kanchan thar kapur lau chhai, Aarti karat Anjani mai |

Jo Hanumanji ke aarti gavai, So vaikunt amarpad pavai |


Lanka vidhvans kiye Raghrahi, Tulsidas prabhu kirti gahi ||

 

Previous Article

108 Names of Lord Hanuman